Dobra praktyka

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – skrót.

Rozważając temat “wychowanie” należy postawić już na wstępie dwa pytania:

Czy – niezależnie od tego, czy dziecko wychowujemy w swoim domu, czy znalazło się ono w placówce wychowawczej – wychowanie to tylko zapewnienie dziecku bezpiecznego bytu, opieki i środków do jego fizycznego rozwoju i wykształcenia, czy też oprócz powyższego będzie to też proces, w wyniku którego wychowamy osobę kulturalną, etyczną, ale także osobę z wpojonymi zasadami moralnymi, ze świadomością tożsamości kulturowej i narodowej, będącą świadomym swoich przyszłych obowiązków wobec ojczyzny obywatelem. Odpowiedź wydaje się oczywista.

Przyszłość literatury dla dzieci

Książkę Grzegorza Leszczyńskiego Książki pierwsze, Książki ostatnie? literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności[1] poleciły mi panie bibliotekarki z mojej biblioteki publicznej. Ciekawa jestem, czy jest już ona i w bibliotekach szkolnych?

Kształcić umiejętność czytania – ale jak?

Mówiąc o czytaniu, należy zacząć od definicji. Słownik języka polskiego podaje: czytać to ,,przebiegając wzrokiem po napisanych lub wydrukowanych literach albo innych symbolach, formułować w umyśle lub na głos odpowiadające im dźwięki językowe; zapoznawać się z treścią tego, co jest napisane albo wydrukowane’’.

Słowo o „Głosach Polaków…”

Pani profesor Jadwiga Puzynina w swoim pięćdziesięciukilkustronicowym opracowaniu „Głosy Polaków na przestrzeni dziejów a problem niepodległości”, dokonała mozolnej i dogłębnej pracy, tworząc jedyne w swoim rodzaju dzieło.

Czy Sienkiewicz zachwyca, skoro nie zachwyca?

Przekorne pytanie, które jest parafrazą znanego powiedzenia Gombrowiczowskiego profesora, a raczej przedstawiciela ,,ciała pedagogicznego” (omszałego i zastygłego w swej rutynie, w skorupie pieczołowitości brązowienia wieszczów narodowej kultury), stawiam świadomie recepcji Sienkiewicza obecnie. Chciałbym też zastanowić się nad wyrazistą tendencją spadkową popularności i poczytności lektury tekstów autora W pustyni i w puszczy.