Refleksje (dawno) emerytowanej nauczycielki na temat mieszania się historii z teraźniejszością

Fakt, że przeszłam na emeryturę, nie był równoznaczny z brakiem zainteresowania tematyką oświatową. Każdy nagłówek w mediach, gdzie pojawiało się słowo szkoła, nauczanie, uczeń itp. zwracał moją uwagę i starałam się go zgłębić. I tak podczas „serfowania” po Internecie „wpadł mi w oko” tytuł „Przyszłość Polski leży w rękach nauczycieli”.

Wnioski po II debacie

– Za mała ilość nauczycieli-specjalistów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– Niewłaściwa organizacja w szkołach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (za dużo takich uczniów w klasach nieintegracyjnych, brak pomocy nauczycieli współorganizujących)