Zespół


Maria Gudro-Homicka – bezpośredni kontakt z ADM.

Nauczyciel dyplomowany, edukator dramy edukacyjnej, nauczyciel metodyk. Rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych. Wieloletnia Redaktor naczelna czasopisma ,,Polski w praktyce”: redaktor naukowa publikacji,, Retoryka, zapomniany fragment szkoły”. Szkice metodyczne.

Członek Zespołu Etyki Komunikacji przy AU w Krakowie.

Email: maria-gudro@wp.pl

Tel. 5057408899


Iwona Artowicz-Skowrońska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka filologii polskiej UW, nauczyciel emisji głosu, nauczyciel akademicki, polonistka i miłośniczka języka ojczystego.

Email: iwona_artowicz@wp.pl


Antoni Buchała

Profesor oświaty, członek Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie RP, prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, członek zespołu do opracowania podstaw programowych z języka polskiego (2017), autor publikacji na temat literatury, teatru, oświaty i wychowania.

E-mail: antbuchala@gmail.com


Teresa Bugajska

Wieloletnia nauczycielka języka polskiego, współautorka programów nauczania języka polskiego i materiałów metodycznych w latach 90.XX w. Przez 20 lat redaktor w Wydawnictwie Pedagogicznym ZNP w Kielcach

Email: b.bugajska@gmail.com,


Laryssa Bukowska

Nauczyciel dyplomowany, ponad 50 lat pracy w szkołach artystycznych – podstawowej i LO w Warszawie. Znakomita polonistka, współautorka poradnika dla nauczycieli.

Email: laryssa.bukowska@gazeta.pl


Beata Mich-Lewandowska

Nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny w szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie, magister pedagogiki, terapeuta pedagogiczny i wczesnego rozwoju, oligofrenopedagog, suropedagog, tyflopedagog.

Email: tajkun@wp.pl

Marta Choroszczyńska

Nauczycielka dyplomowana, edukatorka z listy MEN, trenerka, ekspertka ds. edukacji, specjalistka ds. oceniania kształtującego. Była konsultantka w CODNie oraz w ORE oraz w Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Współautorka i redaktorka publikacji Ocenianiekształtujące po polsku i innych publikacji metodycznych.

Email: marta_choroszczynska@wp.pl


Dorota Dziamska

Pedagog, autorka systemu Edukacji przez ruch, inicjatorka i współautorka podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego MENu (2017r.).

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania.

Email: dorota@origami.org.pl,


Marta Mirgos

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego i egzaminu eksternistycznego, egzaminator maturalny z zakresu języka polskiego.

Rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych w MEiN. Autorka publikacji dotyczących retoryki.

Email: martamirgos@gmail.com


Bożena Mierzwiak

Nauczyciel dyplomowany, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, związana ze szkolnictwem artystycznym: Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.

Członek Zespołu Etyki Komunikacji przy AU w Krakowie.

Email: b.mierzwiak@wp.pl


Aleksandra Święcka

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej, specjalizacji nauczycielskiej, glottodydaktycznej i logopedycznej UW, wykładowca Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej POLONICUM UW.


Teresa Zawisza-Chlebowska

Nauczycielka dyplomowana, autorka licznych publikacji dydaktycznych i podręczników szkolnych do języka polskiego. Rzeczoznawczyni ds. opiniowania podręczników szkolnych   w MEiN. Członkini Zespołu Etyki Komunikacji przy AU w Krakowie

Email: zawiszachleb@wp.pl