Od Redakcji


Głównym celem współczesnej szkoły jest wychowanie intelektualisty, człowieka myślącego, twórczego, ale też człowieka, który szanuje siebie, innych, żyjącego w prawdzie, o wysokim morale.

Nasuwa się jednak refleksja, czy my, nauczyciele, poloniści mamy czas dla uczniów w szkole, co o nich wiemy, czy potrafimy im pomoc w rozwiązywaniu niejednokrotnie trudnych życiowych problemów? Czy nas, nauczycieli powinny interesować sprawy wychowawcze? Nikt z nas nie może powiedzieć, że nie mamy czasu na stwarzanie sytuacji wychowania na swoich lekcjach. Dlatego zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi sukcesami edukacyjnymi w pracy z uczniami, ale również nie mniej ważnymi sukcesami wychowawczymi. Na Naszej Stronie znajdą Państwo materiały dydaktyczne, które mogą pomóc w zachęceniu uczniów do czytania lektury – prozy i poezji, kształcenia filmowego i teatralnego, do kształcenie umiejętności języka, umiejętności ponadprzedmiotowych; mówienie, słuchania, myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, do współpracy, do życia w wartościach.

Autorzy artykułów zwracają uwagę na to, że kontakt z wierszem, z prozą ma być dla ucznia zabawą ze słowem, natchnieniem, twórczą pracą z tekstem poetyckim, z prozą, z innymi tekstami kultury. Nie należy żałować czasu na lekcji na czytanie tekstów, na retorykę, na kształcenie języka, na naukę słuchania i myślenia. Uczeń powinien mieć przekonanie, że jego wypowiedź na każdy temat jest intrygująca, odkrywcza, ważna dla nas, nauczycieli. Ponadto musi wiedzieć, że ma prawo do własnej interpretacji i do popełniania błędów we własnej interpretacji.

Każdy z nas – nauczycieli- wie, że współczesne nauczanie przedmiotu ma być twórcze, nowoczesne, niestroniące od nowoczesnych technologii informatycznych. Niejednokrotnie te narzędzia udoskonalają proces przyswajania wiedzy przez uczniów. Jednak należy pamiętać o tym, że nic nie zastąpi dialogu między uczniem a nauczycielem, wspólnych refleksji, rozważań. Niech każde narzędzie będzie dopełnieniem tej interakcji, a nie jej zastępstwem.

Szkoła powinna odrzucić testomanię narzuconą przez CKE i wydawnictwa pedagogiczne, a powrócić do dobrych naukowych sprawdzonych tradycji uczenia przez przeżywanie, twórcze myślenie, aktywne działanie przy dużej dozie życzliwości swoich nauczycieli mistrzów.

Materiały i uwagi zapisane w wordzie, Times New Roman, czcionka 12, proszę przesyłać na adres: maria-gudro@wp.pl.