Ocenianie

Złapana w sieci

Nie jestem fanką komputera i internetu. Wykorzystuję go w pracy zawodowej i w życiu prywatnym, ale zdecydowanie wolę kontakty „na żywo”, większą przyjemność sprawia mi szukanie informacji w źródłach drukowanych, wolę czytać prasę i książki niż teksty na ekranie komputera.

Nauczyciel ocenia…

W artykule przedstawiam rozważania na temat oceniania w szkole i znaczącej roli nauczyciela w tym trudnym procesie. Dokonuję też przeglądu definicji oceniana, skupiając się, na odkrywanym obecnie na nowo ocenianiu kształtującym. Ten typ/styl oceniania, który został uwzględniony w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, doskonale wpisuje się w teoretyczny model oceniania szkolnego, zawartego w ideologii zwanej progresywizmem. Nauczyciele, odpowiedzialnie traktując swoje obowiązki zawodowe, stosują się do resortowych dokumentów mających moc prawną. Jednym z nich jest rozporządzenie o ocenianiu, które od 19 kwietnia 1999 zmieniło się wiele razy.

Kilka uwag o ocenianiu efektów pracy ucznia

Pojęcie oceny szkolnej. Rozważając problem oceniania, najtrudniejszego etapu pracy nauczyciela z uczniem, warto zacząć od zdefiniowania oceny szkolnej. .Jak pisze prof. Bolesław Niemierko (Między oceną a dydaktyką szkolną, …s. 57) ,,ocena szkolna jest informacją o wyniku kształcenia wraz z komentarzem dotyczącym tego wyniku.

Egzamin ósmoklasisty – ostatnia prosta!

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbył się w roku szkolnym 2022/2023r. 24maja. Został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych*, które zawierają ograniczony zakres podstawy programowej. Egzamin trwał 120 minut. Za rozwiązanie zadań można było uzyskać maksymalnie 45 pkt.