Nauczyciel ocenia…

Marta Choroszczyńska

W artykule przedstawiam rozważania na temat oceniania w szkole i znaczącej roli nauczyciela w tym trudnym procesie. Dokonuję też przeglądu definicji oceniana, skupiając się, na odkrywanym obecnie na nowo ocenianiu kształtującym. Ten typ/styl oceniania, który został uwzględniony w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej, doskonale wpisuje się w teoretyczny model oceniania szkolnego, zawartego w ideologii zwanej progresywizmem. Nauczyciele, odpowiedzialnie traktując swoje obowiązki zawodowe, stosują się do resortowych dokumentów mających moc prawną. Jednym z nich jest rozporządzenie o ocenianiu, które od 19 kwietnia 1999 zmieniło się wiele razy.