“Emocjonalna kompetencja w zawodzie nauczyciela. Wzmacnianie umiejętności osobistych i zawodowych” – warsztat

Oferta na przygotowanie i poprowadzenie Warsztatu Szkoleniowego:
“Emocjonalna kompetencja w zawodzie nauczyciela.
Wzmacnianie umiejętności osobistych i zawodowych”

Program Warsztatu:

  • Rola emocji w życiu człowieka
  • Świadomość emocjonalna – sztuka rozpoznawania emocji i zarządzania nimi
  • Wyzwania codziennego dnia. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?                     
  • Emocje w pracy nauczyciela i ich wpływ na otoczenie
  • Studium przypadku
  • Za co kocham swoją pracę, czyli parę słów o pozytywności
  • Niezbędnik Nauczyciela

Cele szkoleniowe:  Zbudowanie świadomości emocjonalnej, poznanie wpływu emocji na proces nauczania, wypracowanie kompetencji empatycznych, wsparcie w budowaniu zdrowych relacji z uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły w zgodzie ze sobą

Harmonogram:  Szkolenie potrwa 3 godziny zegarowe. Zostanie zrealizowane metodą warsztatową, dzięki czemu uczestnik przećwiczy w praktyce propozycje rozwiązań, co ułatwi ich przyswojenie. Praca w parach i podgrupach zapewni interesujące dyskusje i przydatne wnioski, a także da możliwość wymiany doświadczeń. Zagadnienia teoretyczne Uczestnicy poznają w przejrzystej i ciekawej formie.

Klient zapewni Prowadzącej dostęp do tablicy lub flipchartu

Termin:  przełom września i października 2024 i zostanie uzgodniony z placówką

Lokalizacja: sala w Szkole Klienta

Profil Uczestników: Kadra Nauczycielska, grupa do 20 osób

Koszt: 1,600 PLN brutto w tym koszt przygotowania i poprowadzenie warsztatu,  materiałów i podróży
Koszt wynajmu sali: 0 PLN (w Placówce Klienta)

Warunki płatności: na podstawie wystawionego rachunku: 50% zaliczki przy podpisaniu umowy, 50% po zakończeniu warsztatów. Sposób płatności: Przelew bankowy na konto nr 36 1020 1156 0000 7902 0114 8865

Warsztat poprowadzi: Beata Kacprzyk – coach i trener,Centrum Terapii Rodzin Całe Plemię.
Z wykształcenia magister ekonomii i komunikacji międzyludzkiej. Ukończyła Studium Multi-level Coaching, zdobywając wiedzę z psychologii społecznej i poznawczej oraz kurs certyfikacyjny z coachingu zespołowego (NLPinGreece) Od 10 lat prowadzi sesje coachingowe, warsztaty rozwojowe oraz mediacje.

Referencje: dostępne na życzenie Klienta

Załączniki:  Program Warsztatu