Wnioski po II debacie

Dzień dobry Droga Pani Marto.

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować za możliwość udziału w II Debacie poświęconej trosce o dzieci i młodzież.

Jestem pod ogromnym wrażeniem, było bardzo interesująco i konstruktywnie.

W każdej sytuacji służę pomocą.

W załączniku przesyłam moje spostrzeżenia i wnioski

WNIOSKI PO II DEBACIE

– Za mała ilość nauczycieli-specjalistów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– Niewłaściwa organizacja w szkołach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (za dużo takich uczniów w klasach nieintegracyjnych, brak pomocy nauczycieli współorganizujących)

– Uczniowie  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinni mieć możliwość uczęszczania do szkół SPECJALISTYCZNYCH, ponieważ przyniosłoby to nieporównywalnie  większe efekty w nauczaniu i wychowaniu zarówno uczniów z potrzebami jak i uczniów zdrowych

– Nieprawidłowa organizacja lekcji w klasach integracyjnych (jak podzielić jednostkę 45-minutową między uczniów zdrowych oraz z potrzebami – zawsze będzie ktoś poszkodowany)

– Nieprawidłowości w przeprowadzaniu diagnoz rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

– Testomania/testowanie spowodowane zaszufladkowaniem nauczycieli na pracę TYLKO zgodnie z WYDAWNICTWEM, czyli korzystanie z podręcznika od pierwszej do ostatniej strony oraz bezmyślne wypełnianie ćwiczeń

– Brak własnych programów nauczania, nieodróżnianie podstawy programowej od programu nauczania – spowodowane brakiem właściwego przygotowania nauczycieli do nauczania (nieznajomość metodyki i dydaktyki)

– Niewydolność instytucji w pracy z CZŁOWIEKIEM

– Szkolnictwo wyższe – niewłaściwe przygotowanie nauczycieli do zawodu NAUCZYCIELA, uczenie tylko PRZEDMIOTU, a nie jak przekazać wiedzę uczniom

– Testomania/testowanie spowodowane nauczaniem GŁÓWNIE pod egzaminy zewnętrzne – egzamin ósmoklasisty oraz matura, co powinno zostać zlikwidowane (wystarczy świadectwo ukończenia szkoły, a przed przyjęciem na studia można wprowadzić selekcję, np. egzaminy wstępne, podyktowane wyborem kierunku studiów)

– Dysfunkcje w rodzinie – dzieci z problemami (depresje, brak wiary w siebie, agresje między rówieśnikami)

– Niewłaściwa współpraca między nauczycielami a rodzicami i dzieckiem

– Dysfunkcyjni nauczyciele – władcza, nieempatyczna osobowość – brak właściwego podejścia do ucznia, poniżanie ucznia przed rówieśnikami, niesprawiedliwe ocenianie (nieznajomość Prawa oświatowego oraz dokumentów szkoły – np. statutu, często błędy w statucie), niewłaściwe zadawanie zadań domowych – zamiast utrwalenia – opracowanie nowych treści lub przepisywanie formułki z podręcznika do zeszytu, niedocenianie uczniów, brak pomocy uczniowi słabszemu

– Dlaczego dysfunkcyjni nauczyciele? – brak jakiegokolwiek wsparcia – psychologów, superwizji, innej terapii, za to stawianie coraz większej ilości wymagań w postaci ciągłego dokładania dodatkowych zadań, papierologii i niezliczonej ilości procedur

– Narzucenie zbiorowej CYFRYZACJI, szaleństwo związane z wprowadzaniem systemów informatycznych, które nie dość, że są wadliwe, to ślęczenie przy nich doprowadza do wyczerpania nerwowego, depresji, a w konsekwencji poważnych chorób fizycznych

– Szaleństwo związane ze SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ – doprowadzi do przeprogramowania ludzi w robocików, zaniku człowieczeństwa i zastąpienie go PROCEDURAMI I PROGRAMAMI – to jest obłęd, który powoduje kumulację nieuwolnionych emocji, a w konsekwencji chorób psychicznych, fizycznych i masowej zagłady

– To samo dotyczy dzieci, które powinny mieć zakaz korzystania ze sprzętów elektronicznych i cyfrowych co najmniej do 15 roku życia, ponieważ ma to niewyobrażalnie zgubny wpływ na ich zdrowie i życie, osłabienie organizmów, alergie, brak apetytu, ciągłe infekcje.

– Niewłaściwe wsparcie dla uczniów – zamiast pomocy człowieka, specjalisty, ciekawych zajęć, świeżego powietrza, to rządowe programy – laptopy dla małych dzieci, żeby programować ich na robociki

– Brak tablic w salach lekcyjnych, na których uczniowie piszą własną ręką, zastąpiono je monitorami interaktywnymi, z których korzystanie wpływa negatywnie na KREATYWNOŚĆ uczniów

– Podstawowe braki w metodyce nauczania – siedzenie w ławkach na baczność i wypełnianie ćwiczeń zamiast według zasady OD PRAKTYKI DO TEORII – szczególnie w przedszkolu oraz klasach I-III (poprzez zabawę, poznawanie, doświadczanie, tworzenie i konstruowanie, a na samym końcu przekształcenie w teorię i zapis)

– Dręczenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych ciągłym wypełnianiem ankiet dotyczących informatyki i cyfryzacji po to, by wykazać, jaki to wspaniały wynalazek

– Nielegalne działanie szkoły w chmurze – internetowej platformy, która bezczelnie podszywa się pod Edukację Domową, zrzesza ludzi notorycznie  i w rażący sposób łamiących Prawo oświatowe – art. 37 (brak jakiejkolwiek kontroli nad tym procederem oraz wyciągnięcia konsekwencji z nielegalnego działania

– Dręczenie dyrektorów szkół szkoleniami organizowanymi przez OKE i straszenie ZBIOROWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – większe zaufanie jest do kuriera, ochroniarza i sprzątającego niż do dyrektora, czy nauczyciela

Uczestnik debaty – Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Sołonce oraz Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sołonce

Agata Nykiel