W trosce o dzieci i młodzież

Maria Gudro-Homicka

W dniu 17 marca 2023r., na zaproszenie p. ministra MEiN prof. P. Czarnka w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym wzięła też udział Marta Mirgos, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SNaPu i pan dyrektor ORE, Tomasz Madej.

Podczas spotkania miałyśmy możliwość przedstawić stanowisko nauczycieli polonistów na temat kondycji oświaty, widzianej oczyma nauczycieli praktyków oraz przekazałyśmy wnioski nauczycieli polonistów Panu Ministrowi oraz Panu Dyrektorowi w przedmiotowej sprawie oraz książki mojego autorstwa nt. nauczania retoryki, a także publikację z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Konstruktywna rozmowa otworzyła nam perspektywę dalszej współpracy. Podczas rozmowy zwrócono uwagę na niedoskonałość podstawy programowej, przeciążenie uczniów informacjami i wiedzą, testomanią, spędzaniem uczniów w murach szkoły 7-8 godzin, co powoduje stres szkolny, a w konsekwencji agresję, depresję, próby samobójcze. Powagę sytuacji dostrzega również pani Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, czemu dała wyraz na spotkaniu w Świdnicy, zwracając uwagę na tragiczne skutki zdrowotne, emocjonalne,  psychiczne polskich dzieci i młodzieży wynikające z różnych powodów, ale przede wszystkim ze szkoły.