W kręgu sentymentalnych wspomnień i przyjaźni

Maria Gudro-Homicka

W dniu 17 czerwca 2023r., w gmachu Urzędu Miasta w Krakowie, odbyła się uroczystość związana z obchodami 20-lecia istnienia Stowarzyszenia Polonistów, z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarówno wystawa historyczna Stowarzyszenia jak i spotkanie jubileuszowe zostały objęte patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Rafała Komarewicza. Patronem medialnym jubileuszu został: ,,Hejnał Oświatowy„ , Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Twórczynią Stowarzyszenia i długoletnią przewodniczącą była Krystyna Firlej-Kępa, która wywodzi się ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (SNaPu).

Krystyna była członkiem SNaPu od początku jego istnienia.

Jej osiągnięcia na rzecz SNaPu zostały opisane w publikacji, która powstała w 2023 roku z okazji 30-lecia SNaPu. Oto kilka z nich:

  • wstąpienie do SNaPu w 1993r.
  • założenie Oddziału SNaPu w Krakowie i pełnienie funkcji przewodniczącej ZG przez 10 lat,
  • współtworzenie dwóch projektów edukacyjnych: ,,Mała Ojczyzna” i ,,Dialog społeczny”, oraz zaprezentowanie ich podczas konferencji w Krakowie,
  • rozpoczęcie współpracy z Martą Sobocińską w grupie ,,Nowa Matura”- 1994r.,
  • przewodniczenie tej grupie w Krakowie do czasu powstania CKE,
  • wejście do ZG SNaPu -1998r.

Za aktywną pracę społeczną, za kreatywne działania Krystyna Firlej-Kępa została uhonorowana podczas II Zjazdu Walnego Zgromadzenia SNaPu i skierowana na kurs ,,Kreator”

W 2003r. założyła Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie. Nie zapomniała o swoich stowarzyszeniowych korzeniach. I nie ustała w pracy społecznej, dzięki temu 17 czerwca SNaP uczestniczyłyśmy w pięknym Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Polonistów. Dzięki tej Organizacji wielu nauczycieli z Krakowa zdobyło praktyczną wiedzę i doświadczenie w pracy z uczniami.

Gdy otrzymałam od Krysi zaproszenie na uroczystość, byłam wzruszona i zaniepokojona. Nie widziałam Krystyny ponad 20 lat. A pamiętała o mnie i o Stowarzyszeniu! Nieustannie myślałam, czy się rozpoznamy? Nie mogłam Jej zawieść i postanowiłam wziąć udział w tak ważnej uroczystości. Zachęciłam też Martę Mirgos, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej SNaPu, współtwórczynię Naszej Strony: www.inspiracjepolonistyczne.pl

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa, w pięknym renesansowym gmachu, tradycyjnie nazywanym pałacem Wielopolskich, od 1864r. siedzibie władz Krakowa.

W Gmachu tym otoczyła nas pozytywna aura, bowiem po wejściu do sali, natychmiast zobaczyłam Krysię, a Ona mnie. Powitanie było niezwykle przyjacielskie i sentymentalne. Zostałyśmy z Martą uhonorowane jako najważniejsi goście.

Krysia, mimo wielu obowiązków, starała się być z nami jak najdłużej.

Uroczystość prowadziła Beata Ciesielka-Piątek, obecna przewodnicząca Stowarzyszenia Polonistów. Powitała gości, uczestników i wiele ciepłych słów skierowała do Krysi Firlej-Kępy.

Po gratulacjach, owacjach, wspomnieniach rozpoczęła się część naukowa.

Profesorowie z UJ przybliżyli fragmenty wiedzy o języku i dydaktykę .

Uroczystość otworzyła pani Beata Ciesielka-Piątek, obecna przewodnicząca SP, z serdecznością i przyjaźnią witając zaproszonych gości, nauczycieli akademickich, nauczycieli praktyków oraz Krystynę Firlej-Kępę Wprowadziła atmosferę zrozumienia i chęci współpracy. Ciekawy i niepowtarzalny wykład ,,W gospodarstwie mowy polskiej wygłosiła pani prof. dr hab. Renata Przybylska (UJ).

Pan prof. dr Roman Dąbrowski (UJ) mówił o ,, Pożytkach z Olimpiady Literatury i Języka” Polskiego – nie tylko dla szkół podstawowych.

Bogatą historię SP w formie pięknej gawędy wygłosiła Krystyna Firlej-Kępa, założycielka SP i wieloletnia przewodnicząca. Wykłady, wystawy i prezentacja Stowarzyszenia stworzyły atmosferę przyjaźni, wzruszeń, wspomnień i chęci bycia ze sobą członkiń Organizacji. Ujawniły ciepłą atmosferę panującą w organizacji. Gratulacjom, owacjom nie było końca, a wspólny poczęstunek pozwolił nam nawiązać relację z krakowskimi nauczycielami, którzy wyrazili wolę współpracy.

Krakowskie członkinie zakończyły świętowanie w Piwnicy pod Baranami, a my z Martą cieszyłyśmy się spacerem na Krakowskim rynku i dobrą kawą w Jamie Michalika.

Przyjazna atmosfera spotkania na długo pozostanie w naszej pamięci.


Maria Gudro-Homicka
członek Komisji Rewizyjnej SNaPu
Pomysłodawca i współtwórczyni Naszej Strony: www.inspiracjepolonistyczne.pl

Zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym. To nie tylko przekazywanie wiedzy, to rozwijanie talentów, kształtowanie charakterów, to misja pielęgnowania i promowania kultury, tradycji polskiej, kultury słowa jako wartości nadrzędnych.