Odbrązowić Chopina

Prowadzenie zajęć z muzyki lub plastyki we współczesnej szkole nie należy do najłatwiejszych. Dlaczego? Godzin przeznaczonych na te przedmioty jest mało, a treści zapisane w podstawie programowej nakazują uczyć odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji – percepcji sztuki, tworzenia wypowiedzi – ekspresji przez sztukę, analizy i interpretacji tekstów kultury – recepcji sztuki. Aby zrealizować wymagania szczegółowe, trzeba wykazać dużo cierpliwości i znaleźć takie metody, które przekonają uczniów i zachęcą do aktywności.