Spotkanie autorskie w LO im. Marszałka Piłsudskiego w Garwolinie

Maria Gudro-Homicka

W dniu 21 marca 2023r., z inicjatywy Marii Gudro-Homickiej, odbyło się spotkanie autorskie prof. Andrzeja Waśki, autora książki ,,Pan Tadeusz. Media Pamięci” z nauczycielami i młodzieżą z klas maturalnych w  LO im. Marszałka Piłsudskiego w Garwolinie. Szkoła przyjęła Pana Profesora z godnością. Pani Dyrektor, Joanna Ostrowska oraz przedstawiciele młodzieży, wystąpili w czapce  maciejówce, jaką nosił patron szkoły – Marszałek Józef Piłsudski. Kilku uczniów wkroczyło do sali w mundurach wojskowych.

Po miłym powitaniu Andrzej Waśko, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca w Kancelarii Prezydenta RP, dr Andrzeja Dudy, znawca literatury romantycznej, wspaniały mówca,  przez godzinę prezentował swoją książkę. „Pan Tadeusz” jest książką opisaną wielokrotnie przez wybitnych historyków literatury. Jednak odczytanie Prof. Waśki otwiera czytelnikowi nowe możliwości interpretacji – od szczegółu do ogólnego widzenia w utworze postaci, miejsc, symboli patriotycznych. Jest ,,odważną i rozważną” propozycją rozumienia dzieła Wieszcza w jego pięknie oraz ideowym i artystycznym bogactwie. Odczytanie ,,Pana Tadeusza” przez Autora opiera się założeniu, że utwór jest poematem historycznym. Przenosi czytelnika w czasy napoleońskie, a jednocześnie prezentuje wcześniejsze losy ojczyzny.   

Czas wykładu minął jak jedna chwila. Uczniowie jednak oczekiwali więcej. Zadawali pytania, słuchali z uwagą, rozmawiali z Profesorem. Okazali dojrzałość, inteligencję i zainteresowanie dziełem. Jak ważne jest zainteresowanie młodzieży!

Współorganizatorka spotkania, Maria Gudro-Homicka, miała też okazję zaprezentowania  dwóch książek swego autorstwa: ,,Retoryka, zapomniany fragment szkoły”, która powstała z inspiracji prof. Waśki oraz ,,Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność”, którą napisała z okazji 30-lecia SNaPu.