Rok 2023 – Rokiem Jubileuszowym  Stowarzyszenia Nauczycieli  Polonistów SNaP

Maria Gudro-Homicka

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Członkowie i Sympatycy SNaPu!

Z radością przekazuję wiadomość o wydaniu publikacji ,,Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność”. To historia jednego z pierwszych stowarzyszeń nauczycielskich w III Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie powstało w 1993r, a więc w 2023 roku obchodzi 30-lecie swego istnienia.

Publikacja utrwala wspomnienia o nauczycielach języka polskiego, którzy w tamtych czasach bezinteresownie, z zapałem,  dużym zaangażowaniem, dumą, kosztem czasu przeznaczonego dla rodziny, zrzeszali się w stowarzyszeniu, aby podnosić własne kwalifikacje, dzielić się doświadczeniem metodycznym, zmieniać prawo oświatowe, a przede wszystkim chcieli być ze sobą i czerpać od siebie nawzajem dobrą energię. Przy opracowaniu  historii SNaPu zostały wykorzystane historyczne materiały, systematycznie przechowywane od 30 lat; protokoły, regulaminy, programy konferencji, kursów, warsztatów, konkursów, krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, listy do urzędników państwowych,  a także korespondencja nauczycieli ze SNaPem, zdjęcia itp.

W publikacji znajdą Państwo nie tylko informacje o naszych działaniach, ale także sentymentalne wspomnienia członków stowarzyszenia. Poznają Państwo sylwetki przewodniczących Zarządu Głównego, Oddziałów, księgowych, a także sylwetki naukowej elity dydaktycznej.

Dziękujemy wszystkim pracownikom ze struktur rządowych i pozarządowych,  którzy współpracowali z nami przez 30 lat.

Dziękujemy najgoręcej Koleżankom i Kolegom z Zarządu Głównego, Oddziałów, kolejnym przewodniczącym, księgowym za heroiczną, piękną i skuteczną społeczną.

Tworzyliśmy programy nauczania, plany metodyczne, podręczniki. Na uwagę zasługuje to, że nikt nam nie przeszkadzał. Nasze oddolne działania wspierał  resort oświatowy, wydawnictwa, profesorowie i wszyscy ludzie, którym leżało na sercu dobro dzieci i młodzieży. 

Książka ,,Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność” jest pierwszym zrealizowanym projektem dla uczczenia 30-lecia SNaPu. O kolejnych działaniach związanych z jubileuszem będzie informował Zarząd Główny.