Polonisto, współpracuj, zapraszaj!

Marta Mirgos

Polonista to twórczy zawód. Nauczyciel języka polskiego emanuje wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, gramatyki, sztuki i wielu innych dziedzin kultury. Przekazując ją uczniom, zachęcając do czytania poezji, prozy, dramatów, może sięgać do różnych źródeł, zapraszać różnorodnych gości. Warto nawiązać współpracę ze Związkiem Literatów Polskich, który zrzesza wielu wspaniałych pisarzy i ludzi nauki.

Historia Związku Literatów Polskich

Związek Literatów jest kontynuacją założonego przez Stefana Żeromskiego w 1920 r. Związku Zawodowego Literatów Polskich. Od 1935 r. był to już jednolity związek posiadający oddziały terenowe. Reaktywowany w 1944 r., w r. 1949 zmienił nazwę na Związek Literatów Polskich i charakter – z organizacji o charakterze zawodowym stał się związkiem twórczym. Nominalnie autonomiczny, działał w strukturze kierowanych i dotowanych przez państwo stowarzyszeń twórczych.

W ZLP w 1980 r. skupiał 1349 członków zrzeszonych w 17 oddziałach terenowych, posiadał rozbudowana strukturę administracyjną, stały budżet, liczne fundusze specjalne, a także agendy sprawiające, iż członkowie związku uzyskiwali przywileje parapracownicze (przychodnia lekarska, stołówki, kasa zapomogowo-pożyczkowa).

Po 1989 r. ZLP działa już na nowych zasadach. Jest samorządny, ale i samofinansujący się. Nowe regulacje prawne uniemożliwiają bowiem finansowanie ze środków państwowych statutowej działalności stowarzyszeń.

Obecnie terenowe oddziały ZLP działają we wszystkich ośrodkach wojewódzkich a ponadto w Słupsku, Radomiu, Ciechanowie i Płocku, zrzeszając łącznie ponad 1300 członków i kandydatów. Prezesami ZG byli kolejno – Halina Auderska, Wojciech Żukrowski i Piotr Kuncewicz, obecnie funkcję tę pełni Marek Wawrzkiewicz.

Korzystając z dotacji i subwencji Ministerstwa Kultury oraz ogniw samorządu terytorialnego a także pomocy sponsorów ZG ZLP i oddziały terenowe prowadzą działalność wydawniczą i imprezową. Niektóre oddziały wydają własne serie poetyckie, liczące dziś prawie dwieście tomów (seria poznańska), inne wydają antologie i almanachy, różnego typu wydawnictwa okazjonalne. Wśród imprez najdłuższą tradycję i znaczenie międzynarodowe posiadają: Warszawska Jesień Poetycka i Poznański Międzynarodowy Listopad Poetycki. Rokrocznie uczestniczy w nich po kilkudziesięciu poetów polskich, ze wszystkich ośrodków w kraju (także ze środowisk polonijnych) oraz kilkunasto – kilkudziesięcioosobowe reprezentacje poetów zagranicznych z różnych krajów – od Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy po Chiny. Trwałym dokumentem tych spotkań są publikacje zawierające utwory uczestników. W czasie imprez odbywają się także liczne spotkania autorskie, sesje i imprezy poetyckie.[1]

Działalność

Związek jest jedną z wielu organizacji, które wzbogacają polska kulturę o cenne inicjatywy np. Targi Książki, wieczory autorskie, wystawy, koncerty. Niemal wszystkie z 20 oddziałów terenowych może się pochwalić sporymi osiągnięciami. Na łamach tej instytucji znajdzie się miejsce dla wierszy, krótkich opowiadań, niewielkich prób dramaturgicznych i esejów. Na stronie internetowej można przeczytać o promocjach nowych książek, a także noty o nich – krótkie, raczej nie oceniające, a informujące. Promowane są jubileusze, nagrody, omawiane są czasopisma.

Członkowie ZLP

Wśród członków Związku jest wielu wybitnych twórców m. in. Janina Ataman, Danuta Bartosz, Urszula Białecka, Krzysztof Bieńkowski, Danuta Błaszak, Edward Guziakiewicz,

Teresa Januchta, Jerzy Jankowski, Ludmiła Janusewicz, Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek, Stefan Jurkowski, Irena Kaczmarczyk, Regina Kantarska-Kope, Borys Russko, Karol Samsel, Małgorzata Skwarek-Gałęska, Wojciech Stańczak, Marta Świderska-Pelinko, Grzegorz Trochimczuk, Marek Wawrzkiewicz

Współpraca

Związek Literatów Polskich zachęca do współpracy, zapraszania znakomitych twórców do szkół, domów kultury na spotkania autorskie. Współpracę można nawiązać, kontaktując się bezpośrednio z prezesem, p. Markiem Wawrzkiewiczem, wypełniając formularz na stronie internetowej Związku. Można także zwrócić się do p. Marii Gudro-Homickiej lub p. Marty Mirgos, założycielek strony internetowej inspiracjepolonistyczne.pl, które także pomogą w organizacji takich spotkań w różnych miejscach w Polsce.

******

Artykuł ukazał się w „Głosie nauczycielskim” nr 27 – 28/5 – 12 lipca w wersji zmodyfikowanej.


[1] Zobacz: Historia Związku Literatów Polskich – Związek Literatów Polskich (zlpinfo.eu); [dostęp: 17.06.2023r.]