Po spotkaniu w MEiNie

Maria Gudro-Homicka, Marta Mirgos

W dniu 24 sierpnia 2023r. odbyło się kolejne spotkanie p. Marii Gudro-Homickiej oraz p. Marty Mirgos z pracownikami MEiNu, tym razem z p. Radosławem Brzózką, szefem gabinetu Politycznego ministra dr hab. Przemysława Czarnka, pełnomocnikiem do ds. strategii edukacji.  

Podczas spotkania zostały przedstawione postulaty nauczycieli ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów oraz rodziców na temat kondycji oświaty, widzianej oczyma nauczycieli praktyków.  Postulaty dotyczą potrzeby zmian w kilku obszarach polskiej szkoły, m.in. kształcenia nauczycieli, powrotu do dydaktyki opartej na podstawach naukowych, nauczania i oceniania uczniów.

W trakcie rozmowy ustalono zorganizowanie debaty pt. ,,W trosce o polskie dzieci i młodzież. Rozpoczynamy ogólnopolską debatę na temat kryzysu polskiej oświaty,, pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, z udziałem przedstawicieli profesorów, kształcących nauczycieli w uczelniach pedagogicznych, nauczycieli praktyków, przedstawicieli MEiNu, przedstawicieli samorządów, Komisji ds. Edukacji w Sejmie, Rzecznika Praw Dziecka, pracowników CKE, mediów. Termin debaty został ustalony na dzień 17 listopada 2023r. Pan R. Brzózka zaproponował pomoc w postaci grantu oraz wyznaczenia pracownika MEiN do pomocy w organizacji debaty.