„Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”

Marta Mirgos

9 marca 2023r. o godzinie 13:00 w Klubie SPATiF odbyła się konferencja prasowa „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!”. Podczas spotkania z przedstawicielami Fundacji My Obywatele UE przypomniano o niedocenionej funkcji samorządów terytorialnych – gmin, powiatów i województw – w propagowaniu wiedzy dotyczącej wszelkich działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.

Zaprezentowano najnowszą opinię prawną przygotowaną z inicjatywy Fundacji My Obywatele UE, wskazującą jednoznacznie, żezadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest edukacja i podejmowanie kampanii informacyjnych na rzecz integracji europejskiej oraz członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Konferencja odbyła się na kilka tygodni przed 20. rocznicą referendum europejskiego w Polsce, które miało miejsce w dniach 7–8 czerwca 2003 r. i w którym za przystąpieniem do UE opowiedziało się 77% obywateli Polski, aby zachęcić do przygotowania wspólnych obchodów rocznicowych w całej Polsce.

Radosne przypominanie historycznych wydarzeń wydaje się konieczne, aby wzmacniać w Polkach i Polakach, w dzieciach i młodzieży poczucie własnej wartości oraz dumy z przynależności do wielkiej europejskiej społeczności oraz aby wzmocnić nadzieję walczącej bohatersko Ukrainy na nieodległe wstąpienie do Unii Europejskiej.

W konferencji prasowej uczestniczyli:

  • Halina Bieda – senator RP, b. prezydent Bytomia (p.f.)
  • Marek Grela – b. amb. RP przy Unii Europejskiej, ambasador ad personam
  • Roman Kuźniar – prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego, b. doradca Prezydenta RP B. Komorowskiego, przewodniczący Rady Fundacji My Obywatele UE
  • Jan Truszczyński – główny negocjator przystąpienia Polski do UE, b. wiceminister Spraw Zagranicznych RP
  • Jerzy Stępień – współautor reformy samorządowej w Polsce 1989 r., b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, członek Rady Fundacji My Obywatele UE
  • Marcin Święcicki – b. prezydent m.st. Warszawy, przewodniczący Związku Stowarzyszeń – Forum Ruchu Europejskiego w Polsce
  • Dorota Zmarzlak – wójt Gminy Izabelin
  • oraz nauczyciele z różnych szkół, w tym Maria Mudro-Homicka i Marta Mirgos.

W wypowiedziach uczestników przeplatała się historia z kulturą i wychowaniem patriotycznym. Z uwagą słuchaliśmy wspomnień zaproszonych gości o ich udziale  w tworzeniu prawa Unii Europejskiej.