IX Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

Marta Mirgos

24 listopada 2023r., w Hotelu Novotel w Warszawie, odbył się uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy. Spotkanie rozpoczął koncert skrzypcowy dr hab. Mikołaja Zgółki, który w swojej działalności artystycznej koncentruje się na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII oraz wczesnoromantycznej.

Następnie uczestnicy przysłuchiwali się debacie eksperckiej „Język jako narzędzie współbycia, czyli jak mówić, rozmawiać, słuchać, pytać i pisać”, w której udział wzięli: prof. Halina Zgółkowa, prof. Katarzyna Kłosińska i prof. Jerzy Bralczyk; debatę moderowała pani Edyta Żmuda.

Przeanalizowano, jak zmienia się język w czasach generatorów tekstu i sztucznej inteligencji oraz jak dziś nauczyciel może wspierać swoich uczniów i pokazywać, jak kultura cyfrowa wpływa na język.

Prof. Marcin Jaworski wygłosił wykład „Instaopetka? Fenomen popularności Wisławy Szymborskiej”. Podczas prelekcji pokazał na przykładach, jak interpretacja poezji Wisławy Szymborska pozwala uzupełnić czy przełamać tradycyjne myślenie o poezji. Podpowiedział pomysły na innowacyjne scenariusze do wykorzystania podczas lekcji języka polskiego.

Katarzyna Włodkowska zapoznała uczestników z metodami wykorzystania sztucznej inteligencji podczas lekcji języka polskiego. Pani Włodkowska jest członkinią grupy Superbelfrzy RP, doradczynią metodyczną, certyfikowaną trenerką oświaty, nauczycielką języka polskiego i edukacji medialnej, wykładowczynią akademicką, koordynatorką ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych.

Aneta Korycińska znana jako Baba od polskiego, polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka pokazała, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. Tematem jej wystąpienia była Literatura Young Adult a kanon literacki w szkole.

Podczas prelekcji prelegentka przedstawiła kreatywne sposoby analizy lektur szkolnych, wykorzystując książki z kategorii young adult, które są w kanonie oraz wskazała, które tytuły dodatkowo warto omówić z uczniami podczas lekcji języka polskiego.

Małgorzata Ohme omówiła sposoby budowania pozytywnej samooceny, mówiąc o wpływie pewności siebie na zdrowie psychiczne nastolatków.

Marta Mirgos w swoim wystąpieniu „Krytyczna Analiza Tekstu w Szkole” skupiła się na tym, jak rozwinąć w uczniach umiejętności analityczne, krytyczne myślenie, samodzielne wnioskowanie i refleksję nad treściami tekstów oraz przedstawiła praktyczne wskazówki dotyczące konstruowania wypowiedzi pisemnych.

Pani Maria Gudro-Homicka podczas wystąpienia przedstawiła, jak kształtowała się funkcja nauczyciela-polonisty na przestrzeni ostatnich lat oraz jaka była i jest dzisiaj rola Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w pracy z nauczycielami.

To było wartościowe spotkanie, czas wymiany poglądów i doświadczeń.