Edukacja na rozdrożu

Debata w trosce o polskie dzieci i młodzieżPatronat:

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy na cykl ogólnopolskich debat eksperckich na temat problemów w polskim systemie oświaty. Celem debat jest rozpoznanie przyczyn problemów oraz zdefiniowanie sposobów ich rozwiązania. Wnioski zostaną przekazane gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa, w tym Sejmowej Komisji Edukacji i MEiN.

Organizator debat:

 • Pracownia Pedagogiczna im. prof. Ryszarda Więckowskiego w Zwardoniu

Współorganizatorzy:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
 • inspiracjepolonistyczne.pl
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów – Komisja Rewizyjna
 • Związek Literatów Polskich

Do debatowania zaproszeni zostali obywatele, którzy podczas dyskusji przedstawią swoje doświadczenia nauczyciela praktyka, w tym nauczyciela akademickiego, nauczyciela edukacji domowej, dyrektora, kuratora, wizytatora, pedagoga szkolnego, psychologa itd.


Pierwsza debata odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, ul. Świętojerska 9, w godz. 11.00 – 14.30.


Debata 1. Współczesne przygotowanie nauczyciela do pracy.

 • Nieadekwatne do potrzeb rozwojowych planowanie pracy.
 • Nauczanie według schematu jako zagrożenie rozwoju intelektualnego.
 • Problemy z ocenianiem i diagnozą rozwoju.
 • Wadliwe programy kształcenia nauczycieli.

Moderowanie debaty: Marta Mirgos

Harmonogram debaty:

11:00-11:15 Otwarcie debaty i powitanie uczestników Jarosław Zaroń – Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;

prof. Rafał Godoń – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego;

Tomasz Madej – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
11:15-11:30 Wprowadzenie w tematykę debaty, przedstawienie panelistów Dorota Dziamska
Marta Mirgos
11:30-11:40 Magister – mistrz, czy magazynier?  Zagubione aspekty edukacji elementarnej Dorota Dziamska
11:40-11:55 Dydaktyk. Nauczyciel, czy specjalista przedmiotu? prof. dr hab. Andrzej Waśko
11:55-12:05 Ośrodki doskonalenia nauczycieli – doskonalą, czy uzupełniają luki w wykształceniu? Małgorzata Wróblewska
12:05-12:20 Jakiego nauczyciela potrzebują uczniowie? zagubiony fragment szkoły Maria Gudro-Homicka
12:20-12:30 Edukacja ponadpodstawowa. Edukacja na czas transformacji Antoni Buchała
12:30-13:00 Przerwa – rozmowy kuluarowe, kawa, herbata, poczęstunek
13:00-13:10 Kształcenie według wymagań, a rozumienie podstawy programowej Łukasz Faliszek
13:10-13:20 Komunikacja, dydaktyka, prawo oświatowe. Okiem dyrektora szkoły Katarzyna Sobolewska
13:20-13:30 Postawa kulturotwórcza nauczyciela Hanna Kułakowska – Michalak
13:30-14:30 Dyskusja i wnioski

Propozycje tematów kolejnych debat:

Debata 2. Implementacja aktów normatywnych. 

 • Jeden system edukacji, aż trzy ustawy.
 • Podstawa programowa to nie program nauczania.
 • Nienaukowość w szkole. Uporczywe odwracanie znaczeń.

Debata 3. Trzy fale uderzeniowe: CKE, testy, wydawnictwa – budowanie , czy demontaż polskiej szkoły.

 • Zlikwidować klucz! Uwolnić wyobraźnię!
 • Niepodręczne papierowe narzędzia.
 • Nieadekwatne do faz rozwoju narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Szanowni Państwo, Urzędnicy państwowi, Parlamentarzyści, Członkowie struktur pozarządowych, Fundacji, Stowarzyszeń, Związków Zawodowych, Nauczyciele akademiccy, Nauczyciele, Rodzice, Opiekunowie, wszyscy, którym zależy na dobrej edukacji.

Jako nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowej, jako dyrektorzy szkół, rodzice, pedagodzy, psycholodzy dostrzegamy problemy w oświacie. Zauważamy kwestie związane z emocjami naszych dzieci, młodzieży, uczniów: stres, agresję, okaleczenia, depresje, choroby psychiczne. Dostrzegamy fakt, że wielu obecnych nauczycieli nie uczy, a sprawdza to, czego nie nauczyli, stosując jeden rodzaj sprawdzania wiedzy – testomanię. Widzimy niedostatki systemu kształcenia nauczycieli w Polsce.

Konkludując, zdajemy sobie sprawę, że system edukacji wciąż funkcjonuje błędnie, wykazując fundamentalne zaniedbania i bezradność wobec problemów, co każe natychmiast podjąć pracę nad jego gruntowną przebudową.

Chcąc poważnie i rzetelnie podejść do naprawy oświaty w Polsce, proponujemy Państwu udział w debatach, które będąc konstruktywnym głosem najbardziej zainteresowanych wprowadzeniem zmian w polskiej oświacie.

Zapraszamy Państwa do udziału w debacie.


Do pobrania:


Organizator:

Współorganizatorzy: