Edukacja na rozdrożu

Program II debaty
nt. Edukacja na rozdrożu.
W trosce o polskie dzieci i młodzież.


Patronat honorowy:

Związek Literatów Polskich


Szanowni Państwo,

urzędnicy państwowi, parlamentarzyści, członkowie struktur pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, nauczyciele, rodzice, opiekunowie i wszyscy ludzie, którym na sercu leży dobro polskich dzieci i młodzieży.

Uprzejmie zapraszamy na drugą ogólnopolską debatę ekspercką na temat problemów w polskim systemie oświaty. Celem tej debaty jest rozpoznanie przyczyn problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz zdefiniowanie sposobów ich rozwiązania.

Wnioski zostaną przekazane gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa, w tym Prezydentowi RP, Sejmowej Komisji Edukacji, Senatowi, MEN, kuratorom,  dyrektorom szkół, samorządom.

Organizatorzy debaty:

  • Stowarzyszenie Ambasadorów Dzieci i Młodzieży
  • Inspiracjepolonistyczne.pl

Harmonogram w godzinach 10:40- 16:00

10:40 – 11:00 Rejestracja

11:00 – 11:10 – Otwarcie debaty – Marek Wawrzkiewicz, prezes ZLP, Maria Gudro-Homicka, prezes Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży

11:10 – 11:30 – Prezentacja Prelegentów, wprowadzenie do debaty, prowadzenie wydarzenia – Marta Mirgos, zastępca prezesa Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży


Pierwszy panel

11:30 – 11:50Przyczyny i skutki chorób psychicznych, prób samobójczych i samobójstw dzieci i młodzieży; warunki leczenia w Polsce –  lekarz psychiatra dziecięcy, Instytut Psychiatrii w Warszawie

11:45 – 12:10Z jakimi problemami emocjonalnymi przychodzą uczniowie do szkoły ponadpodstawowej; co im się przydarza w nowej szkole? – Agnieszka Pietraszak, psycholog w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona  w Warszawie

12:10 – 12:35Sztuczna inteligencja – zagrożenia  – Zofia Filipiak STOPZET

12:40 – 13:00 – Przerwa kawowa.


Podczas przerwy uczestnicy zgłaszają się do dyskusji na przygotowanej kartce: ,,głos  w dyskusji”


Drugi panel

13:00 – 13:20Problemy emocjonalne dzieci na poziomie szkoły podstawowej – Beata Mich-Lewandowska, terapeuta w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga  w Złotokłosie

13:20 – 13:40 Dziecko w szkole podstawowej – okiem rodziców – Agnieszka Szostak-Dubiel, Mama uczennicy szkoły podstawowej, pedagog,

13:40 – 14:00Dlaczego dzieci i młodzież nie radzą sobie z emocjami? – Maria Gudro-Homicka – prezes Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży

14:15 – 14:20podsumowanie paneli dyskusyjnych – Marta Mirgos, zaproszenie do dyskusji

14:20 – 15:30 – dyskusja, wnioski

15:30 – 16:00 – Bufet z przekąskami, kawa, herbata


Jako nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowej, jako dyrektorzy szkół, rodzice, pedagodzy, psycholodzy dostrzegamy problemy w polskiej szkole. Zauważamy kwestie związane z emocjami naszych dzieci, młodzieży, uczniów:stres, agresję, okaleczenia, depresje, choroby psychiczne. Widzimy też niedostatki systemu kształcenia nauczycieli w Polsce.

Zdajemy sobie sprawę, że system edukacji wciąż funkcjonuje błędnie, wykazując fundamentalne zaniedbania i bezradność wobec problemów, co każe natychmiast podjąć pracę nad jego gruntowną przebudową.

Chcąc poważnie i rzetelnie podejść do naprawy oświaty w Polsce, proponujemy Państwu udział w drugiej debacie, która będzie konstruktywnym, oddolnym głosem osób najbardziej zainteresowanych wprowadzeniem zmian w polskiej oświacie.

Zapraszamy!

W imieniu Organizatorów

Maria Gudro-Homicka

Prezes Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży

Marta Mirgos

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Ambasadorów Dzieci i Młodzieży

Inspiracjepolonistyczne.pl