Doceniajmy pracę nauczycieli

14 listopada z okazji uroczystości Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie wręczono Marcie Mirgos honorową odznakę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Pani Marta Mirgos jest dyplomowaną nauczycielką języka polskiego od dwunastu lat. Pracowała w gimnazjum, które obecnie jest szkołą podstawową. Jest nauczycielką kreatywną, systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy. Otrzymała dwukrotnie tytuł ,,Nauczyciel z Klasą”. Jest opiekunem stażu dla nauczycieli. Bierze udział w licznych kursach i warsztatach dotyczących literatury, kultury, języka polskiego.

Zdobywa nowe uprawnienia: jest rzeczoznawcą MEiN ds. opiniowania podręczników szkolnych, egzaminatorem w OKE w Warszawie na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Oprócz pracy z uczniami, prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz zajmuje się pracą społeczną; pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Polonistów SNaP, jest konsultantką społeczną w Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego w Zwardoniu, współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich, wydawnictwem „Polonistyka” w Poznaniu i „Głosem Nauczycielskim” w Warszawie. Jest członek Stowarzyszenia Przyjaciół  Książek dla Dzieci. Współtworzy społecznie stronę internetową: inspiracjepolonistyczne.pl, przygotowującą materiały metodyczne dla polonistów z całej Polski. Społecznie też organizuje spotkania autorskie dla nauczycieli i uczniów; jest inicjatorką i organizatorką spotkania z prof. Andrzejem Waśką, autorem książki ,,Pan Tadeusz. Media pamięci”.

Bierze udział w licznych projektach literackich i kulturalnych m.in.:

 • udział w dyskusji panelowej o książce prof. Andrzeja Waśki pt. ,,Pan Tadeusz – media pamięci”. (Zamek Królewski),
 • prowadzenie Ogólnopolskiej Konferencji “W roku romantyzmu oraz słynnych Polek” (MSCDN),
 • udział w inauguracji programu wydawniczego “Kanon Polski” (Instytut Literatury w Warszawie)
 • współorganizacja uroczystości obchodów Dnia i Patrona Szkoły,
 • zorganizowanie nieodpłatnych warsztatów dramy z edukator  p. Marią Gudro-Homicką dla klasy 6b w SP w Stokłosie i grupy teatralno-muzycznej “Sztuka z klasą”,
 • wizyta w Belwederze na serii wykładów dotyczących “Pana Tadeusza” (spotkanie zamknięte),
 • konsultacje dotyczące stanu polskiej oświaty z p. T. Madejem, dyrektorem ORE i p. prof. P. Czarnkiem,  ministrem edukacji i nauki,
 • napisanie serii artykułów pt. “Vademecum retoryczne do czasopisma Polonistyka i artykułów do Głosu nauczycielskiego,
 • wykonanie społecznie korekty książki „Retoryka, zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne”,
 • wykonanie społecznie korekty książki ,,Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów. Historia i współczesność”,  
 • udział w konferencji prasowej „Nie ma niepodległości, bez europejskiej jedności!” w klubie SPATiFu,
 • udział w dwóch ogólnopolskich Projektach ,,Nasza Epopeja” i ,,Gawędy Literackie” jako wolontariuszka i autorka materiałów metodycznych dla nauczycieli, prowadząca nieodpłatnie warsztaty z nauczycielami.

Pani Marta Mirgos jako wychowawca, pedagog i nauczyciel języka polskiego wyróżnia się  w gronie  nauczycielskim, stowarzyszeniach, w pracy wolontariackiej.