Wnioski uczestników debaty nt. Edukacja na rozdrożu. W trosce o polskie dzieci i młodzież z dnia 7 grudnia 2023r. w MSCDN w Warszawie, ul. Świętojerska 9 pod Patronatem ORE oraz prof. Rafała Godonia, dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Organizatorzy: Pracownia Pedagogiczna im. prof. Ryszarda Więckowskiego

Współorganizatorzy:
inspiracjepolonistyczne.pl
MSCDN
Komisja Rewizyjna SNaPu

Uczestnikami debaty byli: parlamentarzyści, rodzice, nauczyciele uczący na trzech poziomach kształcenia, profesorowie uczelni kształcących nauczycieli, rektorzy, dyrektorzy szkół, kuratorzy, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli – publicznych i niepublicznych, samorządowcy, fundacje, stowarzyszenia, rady do spraw Rodziny, psycholodzy, pedagodzy, media, IFC Consulting, coach, komisje edukacji w urzędach miasta, CKE, Sanatorium Dziecięce, Entropia Słowa, TPD.

W debacie uczestniczyło 101 osób.