Refleksje (dawno) emerytowanej nauczycielki na temat mieszania się historii z teraźniejszością

Fakt, że przeszłam na emeryturę, nie był równoznaczny z brakiem zainteresowania tematyką oświatową. Każdy nagłówek w mediach, gdzie pojawiało się słowo szkoła, nauczanie, uczeń itp. zwracał moją uwagę i starałam się go zgłębić. I tak podczas „serfowania” po Internecie „wpadł mi w oko” tytuł „Przyszłość Polski leży w rękach nauczycieli”.