Kształcenie według wymagań a rozumienie podstawy programowej

To krótkie opracowanie zawiera najważniejsze myśli przygotowywane do przedstawienia na debacie przez nasz zespół. Staramy się ukazać, jak należy rozumieć treść kształcenia, a także jak szeroko należy patrzeć na metodę kształcenia. W obu przypadkach należy nakreślić, czym jest ich dostosowanie w kontekście oddziaływania dydaktycznego.