Debatowanie o współczesnym przygotowaniu nauczyciela do pracy

Dnia 7 grudnia o godzinie 11:00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się pierwsza Debata Ekspercka z cyklu „Edukacja na rozdrożu. W trosce o polskie dzieci i młodzież”. Tematem tego wydarzenia było „Współczesne przygotowanie nauczyciela do pracy”. Z pewnością można stwierdzić, że organizacja tej inicjatywny była bardzo potrzebna, na co zwrócili uwagę wszyscy uczestnicy. Ta oddolna reakcja tylu podmiotów, osób w to zaangażowanych pokazała, że nikt z nas, osób związanych z polską oświatą, nie godzi się na szkolną bylejakość.

IX Kongres Polonistów i Bibliotekarzy

24 listopada 2023r., w Hotelu Novotel w Warszawie, odbył się uroczysty Kongres Polonistów i Bibliotekarzy. Spotkanie rozpoczął koncert skrzypcowy dr hab. Mikołaja Zgółki, który w swojej działalności artystycznej koncentruje się na wykonawstwie historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki skrzypcowej przełomu XVII i XVIII wieku, muzyki kameralnej drugiej połowy wieku XVIII oraz wczesnoromantycznej.

Doceniajmy pracę nauczycieli

14 listopada z okazji uroczystości Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie wręczono Marcie Mirgos honorową odznakę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Edukacja na rozdrożu

Rozpoczynamy cykl ogólnopolskich debat eksperckich na temat pęknięć w polskim systemie oświaty, które niczym szczelina w skale dokonują erozji polskiej szkoły. Celem debat stanie się rozpoznanie każdego pęknięcia, wyłonienie przyczyn oraz zdefiniowanie konkretnych narzędzi naprawy problemów, aby przekazać je ustawodawcy i wszelkim gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa.

Po spotkaniu w MEiNie

W dniu 24 sierpnia 2023r. odbyło się kolejne spotkanie p. Marii Gudro-Homickiej oraz p. Marty Mirgos z pracownikami MEiNu, tym razem z p. Radosławem Brzózką, szefem gabinetu Politycznego ministra dr hab. Przemysława Czarnka, pełnomocnikiem do ds. strategii edukacji.  

Polonisto, współpracuj, zapraszaj!

Polonista to twórczy zawód. Nauczyciel języka polskiego emanuje wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, gramatyki, sztuki i wielu innych dziedzin kultury. Przekazując ją uczniom, zachęcając do czytania poezji, prozy, dramatów, może sięgać do różnych źródeł, zapraszać różnorodnych gości. Warto nawiązać współpracę ze Związkiem Literatów Polskich, który zrzesza wielu wspaniałych pisarzy i ludzi nauki.

Śpiewać z Mieczysławem Foggiem

Gościć w kawiarni z lat 20. i 30. minionego wieku? Czemu nie! To właśnie w klimacie takiej scenerii 19 maja 2023 r. obchodzono pierwszą rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Złotokłosie imienia Mieczysława Fogga. Wirtuoz polskiej piosenki estradowej, mistrz słowa stał się inspiracją do stworzenia pięknego przedstawienia przygotowanego przez grupę teatralną „Sztuka z klasą”, którą prowadzą: Beata Mich-Lewandowska i Eliza Stawicka.