Wnioski uczestników debaty nt. Edukacja na rozdrożu. W trosce o polskie dzieci i młodzież z dnia 7 grudnia 2023r. w MSCDN w Warszawie, ul. Świętojerska 9 pod Patronatem ORE oraz prof. Rafała Godonia, dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnikami debaty byli: parlamentarzyści, rodzice, nauczyciele uczący na trzech poziomach kształcenia, profesorowie uczelni kształcących nauczycieli, rektorzy, dyrektorzy szkół, kuratorzy, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli – publicznych i niepublicznych, samorządowcy, fundacje, stowarzyszenia, rady do spraw Rodziny, psycholodzy, pedagodzy, media, IFC Consulting, coach, komisje edukacji w urzędach miasta, CKE, Sanatorium Dziecięce, Entropia Słowa, TPD.

Edukacja na rozdrożu

Rozpoczynamy cykl ogólnopolskich debat eksperckich na temat pęknięć w polskim systemie oświaty, które niczym szczelina w skale dokonują erozji polskiej szkoły. Celem debat stanie się rozpoznanie każdego pęknięcia, wyłonienie przyczyn oraz zdefiniowanie konkretnych narzędzi naprawy problemów, aby przekazać je ustawodawcy i wszelkim gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa.