Klasyfikacja błędów interpunkcyjnych

Poniższa klasyfikacją jest propozycją autorską. Dotyczy tylko najważniejszych odstępstw od obowiązujących przepisów interpunkcyjnych. Przypominam, że odstępstwo takie może polegać na: pominięciu znaku interpunkcyjnego (dalej stosuję skrót Zl), postawieniu zbędnego Zl albo postawieniu innego (niepoprawnego w tej pozycji) Zl.

Dzieje rzeczownika Idiota

Wyrazem idiota (idiotka) posługujemy się współcześnie chyba zbyt często, co wynika  z ogólnego upadku obyczajów (tak twierdzi wiele osób). Chodzi tu przy tym, oczywiście, o potoczne (i obraźliwe) znaczenie tego słowa: ‘człowiek ograniczony, bezmyślny, naiwny, pozbawiony wyobraźni, głupiec, bałwań, dureń’.

O wakacjach, feriach, a także o urlopie

Prof. dr hab. Jerzy Podracki, Uniwersytet Warszawski Pod koniec roku szkolnego zaczynamy myśleć oczywiście o wakacjach; owe oczekiwania są zarówno nauczycieli jak i uczniów. Pod tym względem we wszystkich szkołach panuje jednomyślność i równość. Obie strony procesu dydaktycznego marzą przy tym o ‘uwolnieniu, oswobodzeniu, zwolnieniu (od obowiązków)’, takie bowiem jest też znaczenie pierwowzoru łacińskiego: vacatio […]

„Masz mnie za hetkę-pętelkę?”

Połączenie dwóch wyrazów w tytułowym pytaniu (także w postaci mianownika: hetka-pętelka) nie jest współcześnie zbyt często spotykane, dlatego jego znaczenie jest mało znane (sprawdziłem to wśród znajomych i studentów). Określa się je w słowniku jako „potoczne” i definiuje następująco: ‘ktoś mało znaczący, ubogi, byle kto’.

O poprawności nazw pór dnia i nocy

W tym artykule chciałbym omówić wyrazy i wyrażenia określające czas (kiedy): dzień, noc, pory dnia. Konstrukcjami językowymi z tymi słowami posługujemy się bardzo często, właściwie na co dzień (pisane rozdzielnie), a jednak nierzadko mamy wątpliwości. m.in. z powodu występowania licznych form obocznych.   

Przyimki w i na w połączeniu z nazwami geograficznymi i etnicznymi

Przyimek – według szkolnych opisów – to nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Przyimki nie mają samodzielnych znaczeń i w wypowiedzeniu wchodzą w skład różnych części zdania, choć same nie stanowią oddzielnych części zdania.

Wskazują najczęściej na relacje przestrzenne (nad głową, po stole, zza rogu), czasowe(przed południem, w czwartek, za tydzień), przyczynowe (ze strachu, od przeciągów).