Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” – skrót.

Rozważając temat “wychowanie” należy postawić już na wstępie dwa pytania:

Czy – niezależnie od tego, czy dziecko wychowujemy w swoim domu, czy znalazło się ono w placówce wychowawczej – wychowanie to tylko zapewnienie dziecku bezpiecznego bytu, opieki i środków do jego fizycznego rozwoju i wykształcenia, czy też oprócz powyższego będzie to też proces, w wyniku którego wychowamy osobę kulturalną, etyczną, ale także osobę z wpojonymi zasadami moralnymi, ze świadomością tożsamości kulturowej i narodowej, będącą świadomym swoich przyszłych obowiązków wobec ojczyzny obywatelem. Odpowiedź wydaje się oczywista.

„Raport Pileckiego” – refleksja po obejrzeniu filmu

W dniu 14 września 2023r. w kinie Atlantic w Warszawie został wyświetlony film edukacyjny dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych ,,Raport Pileckiego”. Organizatorem spotkania był p. Artur Wolski, nauczyciel, który od lat szerzy kulturę polską. Po obejrzeniu filmu odbyła się rozmowa Artura Wolskiego z odtwórcą głównej roli aktorem Przemysławem Wyszyńskim i nauczycielką języka polskiego, Marią Gudro-Homicką.

Słowo o „Głosach Polaków…”

Pani profesor Jadwiga Puzynina w swoim pięćdziesięciukilkustronicowym opracowaniu „Głosy Polaków na przestrzeni dziejów a problem niepodległości”, dokonała mozolnej i dogłębnej pracy, tworząc jedyne w swoim rodzaju dzieło.

Materiał na gwiazdę kolejki

Ostatnio zajrzałem do „Przeglądu Sportowego”, co rzadko mi się zdarza, gdyż sportowym kibicem nie jestem..  Z tego powodu okazuje się, że jestem daleko w tyle za słownictwem używanym w dziedzinie sportu. Specyficzny język używany w komunikacji z kibicami sportowymi, stosowanie skrótów myślowych, alegorii, przenośni i innych chwytów frazeologicznych powoduje, że niekibic może mieć kłopoty ze zrozumieniem, o czym mówi dany tekst. Może też mieć sporo zabawy podczas czytania niektórych fragmentów opisujących akcje na sportowych placach boju.

160. rocznica Powstania Styczniowego

W sobotę 18 marca 2023 roku w lesie pod Natolinem, przy Pomniku-Mogile, miejscu śmierci 46-ciu powstańców mieszkańców Ziemi Osieckiej, w 160. rocznicę tej walki odbyła się podniosła uroczystość upamiętniająca to miejsce i to historyczne wydarzenie.

Potęga prasy

W jednym z moich poprzednich artykułów zatytułowanym „Lancze na Nowym Świecie”, zamieszczonym w innym czasopiśmie, na niektórych szyldach zainstalowanych na lokalach zwróciłem uwagę na absurdy zaobserwowane na niektórych szyldach z nazwami lokali, usług itp. Pisałem tam między innymi o dwóch lokalach, znajdujących się przy reprezentacyjnej ulicy Warszawy, Nowym Świecie, wymieniając lodziarnię Soprano z hasłem Feria smaków i centrum Kultury tuż przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską, zapraszających gości na Lancze.