Transformacja w edukacji

Nie będę mówił o transformacji szkoły w wyniku zmiany władzy i spodziewanych w związku z tym zmianach w programach nauczania i wymaganiach. Nie chodzi zatem o transformację planowaną i wdrażaną „od góry”, ale o szybko następujące zmiany spowodowane postępującą transformacją mentalności uczniów i ich rodziców, czyli zmianą, która jest skutkiem trwającej rewolucji kulturowej postępującej „od dołu”.

Recenzja książki Marii Gudro-Homickiej Świat uczuć i emocji

Człowiek cywilizacji europejskiej, której filarami są filozofia grecka, rzymskie prawo i religia chrześcijańska, osiągnął poziom życia i zakres praw nieznany ludziom w innych kulturach. Jak wskazują filozofowie kultury, historycy, socjolodzy i psychologowie, było to możliwe między innymi dzięki wbudowanemu w system wychowawczy mechanizmowi tłumienia emocji.

Edukacja na rozdrożu

Rozpoczynamy cykl ogólnopolskich debat eksperckich na temat pęknięć w polskim systemie oświaty, które niczym szczelina w skale dokonują erozji polskiej szkoły. Celem debat stanie się rozpoznanie każdego pęknięcia, wyłonienie przyczyn oraz zdefiniowanie konkretnych narzędzi naprawy problemów, aby przekazać je ustawodawcy i wszelkim gremiom odpowiedzialnym za kreowanie polityki oświatowej naszego państwa.

Retoryka na dziś

Inventio, dispositio, memoria, elocutio, actio – to terminy z klasycznej retoryki, które brzmią muzealnie, jednak ciągle są żywe, chociaż pod zmienionymi nazwami. Wykazał to profesor Andrzej Waśko podczas szkolenia online dla polonistów, które odbyło się 25 listopada 2020r.

Katyń, reż. Andrzej Wajda

Film Andrzeja Wajdy zawiera wiele aluzji literackich, rozpoznawanych przy uważnym oglądaniu. Dla właściwego odczytania filmu, w którym uobecnia się historia starożytnej Antygony, w którym widzimy nowe wcielenie polskiego bohatera romantycznego, a nawet „zaszyfrowane” Mickiewiczowskie „Dziady”, przydatna jest pomoc nauczyciela.

Titanic

Właśnie wszedł na ekrany kin odnowiony cyfrowo film Jamesa Camerona Titanic”. Warto odnowić swoją znajomość z tym dziełem, które przez jednych zostało okrzyknięte kiczem kultury masowej, przez innych, dzięki licznym nagrodom, uznane za dzieło wybitne. Ponieważ film porusza wiele uniwersalnych tematów znanych z literatury, a poza tym zawiera elementy symboliczne, może być wykorzystany jako kontekst w pracy z uczniami liceów i techników.