Wnioski po II debacie

– Za mała ilość nauczycieli-specjalistów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

– Niewłaściwa organizacja w szkołach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (za dużo takich uczniów w klasach nieintegracyjnych, brak pomocy nauczycieli współorganizujących)

Kształcenie według wymagań a rozumienie podstawy programowej

To krótkie opracowanie zawiera najważniejsze myśli przygotowywane do przedstawienia na debacie przez nasz zespół. Staramy się ukazać, jak należy rozumieć treść kształcenia, a także jak szeroko należy patrzeć na metodę kształcenia. W obu przypadkach należy nakreślić, czym jest ich dostosowanie w kontekście oddziaływania dydaktycznego.