Debatowanie o współczesnym przygotowaniu nauczyciela do pracy

Dnia 7 grudnia o godzinie 11:00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie odbyła się pierwsza Debata Ekspercka z cyklu „Edukacja na rozdrożu. W trosce o polskie dzieci i młodzież”. Tematem tego wydarzenia było „Współczesne przygotowanie nauczyciela do pracy”. Z pewnością można stwierdzić, że organizacja tej inicjatywny była bardzo potrzebna, na co zwrócili uwagę wszyscy uczestnicy. Ta oddolna reakcja tylu podmiotów, osób w to zaangażowanych pokazała, że nikt z nas, osób związanych z polską oświatą, nie godzi się na szkolną bylejakość. Wielość gratulacji i pytania o terminy następnych debat pokazały, że uczestnicy czekają na nie z niecierpliwością, gdyż wybrzmiał ich głos – Rodziców, Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Samorządowców, Wykładowców i Wszystkich Zgromadzonych. Nikt nie ma wątpliwości, że każde dziecko powinno mieć przekazywaną wiedzę przez osoby będące merytorycznie przygotowane do zawodu, empatyczne, kreatywne czułe na krzywdę podopiecznego, osoby z pasją i zaangażowaniem. W organizację wydarzenia zaangażowali się nauczyciele praktycy, której pomagała wolontariuszka, Patrycja. Jako osoby odpowiedzialne za kształt wydarzenia, możemy stwierdzić, że z pewnością nie poprzestaniemy na organizacji jednej debaty, bowiem wiemy, że wspólnie z uczestnikami możemy zdziałać wiele i pomóc wszystkim dzieciom w Polsce, aby otaczali się nauczycielami wirtuozami, a szkoła była miejscem wymiany myśli, serdeczności i szacunku do uczniowskich umiejętności i emocji.

Organizatorzy debaty dziękują za współorganizację Mazowieckiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, jak również Patronom wydarzenia: Pracowni Pedagogicznej im. Profesora Ryszarda Więckowskiego w Zwardoniu, Związkowi Literatów Polskich z siedzibą  w Warszawie, Teatrowi Pod Górkę, Prelegentom: Pani Dorocie Dziamskiej, Panu Profesorowi Andrzejowi Waśce, Pani Małgorzacie Wróblewskiej, Pani Marii Gudro-Homickiej, Panu Antoniemu Buchale, Panu Łukaszowi Faliszkowi, Pani Katarzynie Sobolewskiej, Pani Hannie Kułakowskiej-Michalak. Dziękujemy Sponsorom: MSCDNowi, Wydawnictwu Difin, Janowi Rekowi z Towarzystwa ,,Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka”, Piekarni Oskroba w Celestynowie, Fabryce Pepsico z siedzibą w Michrowie, Firmie Bogutti z Henrykowa-Urocze, PWNowi i IPNowi. Dziękujemy także za pracę przy organizacji wydarzenia wolontariuszce, Patrycji i Bożenie Mierzwiak za sporządzenie protokołu z wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili ankiety, przesłali wnioski, bez których nie bylibyśmy w stanie tworzyć nowej rzeczywistości szkolnej i przekazać przedstawicielom władzy bolączek i spostrzeżeń wszystkich uczestników.

Liczymy na to, że szybko się z Państwem znowu zobaczymy, aby wspólnie wypracować kolejne wnioski będące podstawą do zmiany na lepsze w polskich szkołach.

W imieniu organizatorów wydarzenia

Marta Mirgos